Γ. Ρίτσος «Ρωμιοσύνη»

Στιγμές

Η φωνή του ίδιου του ποιητή καθώς απαγγέλλει τη «Ρωμιοσύνη» του. Συνοδεύει στην κιθάρα ο Νότης Μαυρουδής.

Αὐτὰ τὰ δέντρα δὲ βολεύονται μὲ λιγότερο οὐρανό,
αὐτὲς οἱ πέτρες δὲ βολεύονται κάτου ἀπ᾿ τὰ ξένα βήματα,
αὐτὰ τὰ πρόσωπα δὲ βολεύονται παρὰ μόνο στὸν ἥλιο,
αὐτὲς οἱ καρδιὲς δὲ βολεύονται παρὰ μόνο στὸ δίκιο.

Διότι το διαδίκτυο μπορεί να μας προσφέρει και τέτοιες στιγμές…

 

Θα χαρούμε να ακούσουμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας!