85ο Παγκόσμιο Συνέδριο Βιβλιοθηκών (WLIC) της IFLA στην Αθήνα (24 – 30 Αυγούστου 2019

Η Αθήνα είναι η πόλη που επελέγη να φιλοξενήσει το 85ο Παγκόσμιο Συνέδριο Βιβλιοθηκών (WLIC) της IFLA τον Αύγουστο του 2019. Σάββατο 24 Αυγούστου 2019, 8:00 – Παρασκευή 30 Αυγούστου […]