Γιάννης Καλπούζος “Γινάτι. Ο σοφός της λίμνης”

Βιβλιο-trailers

Γιάννης Καλπούζος
Γινάτι. Ο σοφός της λίμνης

 

 

 

Θα χαρούμε να ακούσουμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας!